Teeltstation Buckfast-Ameland. Lid van de Gemeinschaft der Europäischen Buckfastimker.

 

.Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation. De laatste jaren hebben zich fundamentele veranderingen voorgedaan in ons bedrijf en in onze bedrijfsvoering. Honing staat hoger dan ooit in ons vaandel! De leuze “honing van eigen bijen” is bij ons gegarandeerd! We produceren inmiddels enkele tonnen honing per seizoen. Wij reizen hiervoor naar hele grote drachtgebieden (ook over de grens). We werken met vruchtbare Buckfastkoninginnen, waarvan het broednest niet mag inkrimpen gedurende aanhoudende zware dracht; soms 7-8 kilo per dag. Alleen op die manier kan een goede selectie gewaarborgd worden. Kleine toevallige drachten bieden geen goede uitgangspositie voor een afdoende selectie.  Alleen vruchtbare koninginnen van goede afkomst houden onder zulke zware drachtomstandigheden stand! Onze teeltlijnen worden reeds verscheidene jaren gecontinueerd. Nieuw is onze ommezwaai naar de Zweedse ELGON – bij. Elgon-bijen zijn bekend om hun varroatolerantie. De Zweedse teler Erik Österlund ontwikkelde deze tolerantie via de weg van natuurlijke selectie. VSH speelt daar tot op zekere hoogte een rol in, maar er zijn nog andere factoren. Om deze tolerantie zelfstandig voort te zetten vormt nog een hele uitdaging. Het succes en de raszuiverheid van onze lijnen werd de laatste jaren gegarandeerd door de aanparing van onze koninginnen middels KI en op de bevruchtingsstations op de eilanden Baltrum en Marken, verder de gebergtestations Karwendel (Beieren) en Lautenthal (Harz). Voor ons zijn zachtaardigheid en haaldrift zeer belangrijk, maar vitaliteit komt op de eerste plaats. Beheersbaarheid van de varroaproblematiek vindt zowel plaats via selectie, als ook managementmaatregelen. Volg ons!

Zuchtstation Buckfast-Ameland. Mitglied in der Gemeinschaft der Europäischen Buckfastimker.

Willkommen auf unseren neuen Website. Wir arbeiten mit Buckfastbienen. Während der letzten Jahre haben sich fundamentelle Veränderungen vollzogen in unserem Betrieb und in unserer Betriebsführung. Honigproduktion wird höher wie je zuvor geschätzt! Die Phrase “Honig von eigenen Bienen” wird durch uns garantiert. Wir produzieren inzwischen einige Tonnen Honig pro Saison. Wir wandern dazu grosze Trachtgebiete an (auch jenseits der Grenze). Wir arbeiten mit fruchtbaren Buckfastköniginnen, wobei die Brutnester nicht zusammenbrechen dürfen bei schwerer Tracht; regelmäszig 7 – 8 kilo’s am Tag. Nur auf diese Weise kann eine entscheidende Selektion garantiert werden. Kleine Läppertrachten bieten keine gute Ausgangsposition für eine wirksame Selektion. Nur gute fruchtbare Königinnen von guter Herkunft bestehen solche Tests unter schweren Trachtumständen. Unsere Zuchtlinien werden bereits längere Jahre geführt. Neu ist unser Umschwung zu der Schwedischen ELGON-Biene. ELGON-Bienen sind bekannt wegen Ihrer Toleranz gegen Varroa. Der Schwedische Züchter Erik Österlund entwickelte diese Toleranz auf dem Wege der natürlichen Selektion. VSH spielt da gewissermaszen eine Rolle, aber es gibt noch andere Faktoren. Diese Toleranz weiterzuführen wird sich noch als grosze Herausforderung herausstellen!! Der Erfolg und die Reinrassigkeit unserer Linien wurde in den letzten Jahren garantiert durch die Anpaarungen unserer Königinnen sowohl durch Besamung und auf den Inselbelegstellen Baltrum und Marken, weiterhin de Gebirgsbelegstellen Karwendel (Beieren) und Lautenthal (Harz). Für uns sind Sanftmut und Sammeleifer sehr wichtig, aber die Vitalität kommt an erster Stelle! Die Verwaltbarkeit  der